Andrzej Murek

Kancelaria adwokacka

3

O mnie

 

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który ukończyłem w 1989 roku. Zaraz po studiach rozpocząłem aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekałem jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Węgrowie. W latach 1993 - 1996 odbywałem aplikację adwokacką, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem. W latach 1996-1998 praktykowałem w Zespole Adwokackim Nr 1 w Siedlcach. Następnie otworzyłem własną kancelarię.

 

Działam w organach Samorządu Adwokackiego. Przez dwie kadencje byłem Sekretarzem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. W obecnej kadencji pełnię funkcję jej Skarbnika. Moją pasją pozazawodową jest gra w tenisa.