Andrzej Murek

Kancelaria adwokacka

 

Andrzej Murek

Kancelaria Adwokacka

ul. Piłsudskiego 7
08-110 Siedlce

tel: 25 640 23 00, 25 640 23 07

fax: 25 631 09 45

kom: 602 632 427

http://www.murek.pl

3

O mnie

 

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który ukończyłem w 1989 roku. Zaraz po studiach rozpocząłem aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekałem jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Węgrowie. W latach 1993 - 1996 odbywałem aplikację adwokacką, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem. W latach 1996-1998 praktykowałem w Zespole Adwokackim Nr 1 w Siedlcach. Następnie otworzyłem własną kancelarię.

 

Działam w organach Samorządu Adwokackiego. Przez dwie kadencje byłem Sekretarzem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach. W obecnej kadencji pełnię funkcję jej Skarbnika. Moją pasją pozazawodową jest gra w tenisa.